Hur mycket får en fysioterapeut i lön?

Det finns flera saker som påverkar vilken lön som en fysioterapeut kan få – bland annat erfarenhet och ålder. Var i landet en person väljer att arbeta kan också påverka, liksom om arbetet utförs i privat eller offentlig sektor.

Flera faktorer avgör lön för en fysioterapeut

Precis som inom alla typer av branscher och yrken finns flera faktorer som påverkar lönerna och det är därmed svårt att säga exakt vilken nivå som går att nå. För någon som är anställd kan till exempel arbetsort vara av betydelse, likaväl som ålder och erfarenhet.

Anställning i privat eller offentlig sektor

Enligt statistik finns en liten skillnad när det kommer till lön för en fysioterapeut beroende på om denne arbetar inom privat eller offentlig sektor. Oavsett åldersgrupp får den som är anställd inom den privata sektorn ungefär 1000 kronor mer i månaden än den som arbetar inom den offentliga sektorn.

Ålder och erfarenhet

En faktor som visar större skillnader när det kommer till lön för en fysioterapeut är ålder och erfarenhet. Enligt statistik från 2020 ser genomsnittslönen, baserat på ålder, ut enligt följande:

  • 25 – 34 år – ca 30 600 kronor i månaden
  • 35 – 44 år – ca 33 200 kronor i månaden
  • 45 – 54 år – ca 34 700 kronor i månaden
  • 65 – 66 år – ca 37 100 kronor i månaden

Ålder och erfarenhet från yrket hänger ofta ihop men behöver inte nödvändigtvis göra det. Det finns dom som väljer att utbilda sig till fysioterapeut sent i livet och den som till exempel påbörjar sin yrkeskarriär i åldern 45 – 54 år kommer antagligen inte börja på en lön på 34 700 kronor, utan troligen något lägre.

Arbete via bemanningsföretag eller eget företag

Statistiken gäller bara för ”vanligt” anställda. Det finns dock fler alternativ för den som är utbildad – att arbeta via ett bemanningsföretag eller att ha ett eget företag. Det förstnämnda ger i princip alltid en högre lön än en anställning men kräver att den som jobbar är flexibel och uppskattar variation.

Den med eget företag tjäna både mer och mindre än vid en anställning men likt för både en egenföretagare och en som arbetar via bemanningsföretag är att det ofta medför en större frihet när det kommer till att styra över den egna arbetssituationen.